Hari ini, Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 07.30 WIB bertempat di Laboratorium Biologi, SMA Negeri 1 Ngaglik mengadakan pemilihan Wakil Kepala Sekolah yang dilakukan secara transparan. Pemilihan dilakukan oleh Dewan Pendidik dan Staf administrasi SMAN 1 Ngaglik dengan menggunakan media google form.

Pemilihan dilaksanakan dengan batas maksimum 2-3 putaran. Apabila dalam 1 putaran pemilihan terdapat 1 pemenang dengan nilai terbanyak lebih dari 60%, maka dianggap sudah cukup mewakili terpilihnya Calon Wakil Kepala Sekolah yang ditunjuk.

Ada 2 ketentuan dalam pemilihan, yaitu ketentuan umum yang meliputi usia, golongan, kepribadian, pengalaman mengajar, dan lain-lain. Kemudian ketentuan khusus yang terbagi menurut masing – masing bidang, diantaranya WKS bidang Kurikulum, WKS bidang Kesiswaan, WKS bidang Sarana dan Prasarana serta WKS bidang Humas.

Urutan pemilihan yang pertama dimulai dari WKS bidang Sarana dan Prasarana, urutan yang kedua memilih WKS bidang Kesiswaan, selanjutnya WKS bidang Kurikulum dan urutan yang terakhir adalah pemilihan WKS bidang Humas. Pemilihan berlangsung khidmat, fokus, namun santai dan menyenangkan.

Materi dan Pedoman Pemilihan dapat di download di link di bawah ini :

pemilihan WKS SMA 2009 edited 23

pilih WKS berdaya EDUCARE 09-23