Berkaitan dengan Program Kegiatan Sekolah tentang Keagamaan, sekolah menyelenggarakan Semarak Ramadhan dengan kegiatan Pengumpulan Zakat Fitrah.  Zakat fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan pada Idul Fitri.

Setiap peserta didik kelas X, XI dan XII menumpulkan zakat fitrah berupa beras seberat 2,5kg atau berupa uang sebesar Rp 40.000,00. Zakat Fitrah dimulai dari kelas XI pada hari Senin, 25 maret 2024. Dilanjutkan kelas XII pada hari Selasa, 26 Maret 2024 dan yang terakhir adalah kelas X pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. 

Kegiatan ini dilaksanakan di serambi Masjid Al-Mu’minuun. Rohis Al-Falah dan OSIS Kalpawidya bekerja sama sebagai petugas dalam kegiatan ini, dibantu oleh Waka Kesiswaan dan para guru PAI. Zakat fitrah berjalan lancar dan kondusif.

Kemudian zakat ini akan dibagikan kepada warga sekitar yang berstatus anak yatim maupun fakir miskindan peserta didik yang membutuhkan. Inilah salah satu cara  SMAN 1 Ngaglik mengajarkan kepada peserta didik tentang rasa kepedulian antar sesama dan berjiwa sosial. Dengan dibagikannya zakat ini supaya dapat sedikit membantu kebutuhan pangan dan menjaga silaturahim antara sekolah dengan warga sekitar.

 

      

SMA NEGERI 1 Ngaglik, YES YES YES!
KALPAWIDYA, JAYA JAYA JAYA!